AmaSwitch – elektryczna obsługa każdego rozpylacza z sekcjami szerokości 50 cm

Automatyczne przełączanie sekcji co 50 cm

AmaSwitch to precyzyjne rozwiązanie firmy AMAZONE do automatycznego przełączania sekcji szerokości co 50 cm. AmaSwitch jest alternatywą dla użytkowników, którzy chcą wykorzystać zalety bardzo dokładnego przełączania w klinach pola i obszarach nakładek dzięki przełączaniu sekcji szerokości co 50 cm.

AmaSwitch seryjnie dysponuje cyrkulacją wysokociśnieniową DUS pro a dodatkowo może być wyposażone w indywidualne oświetlenie rozpylaczy LED.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.