Belka polowa Super-S1

Super-S1-Gestänge (2) UF1302_SuperS_d0_kw_P9304399_d2_191007

15 – 18 – 21 m

Ze względu na podział segmentów belki polowej, istnieje tylko kilka punktów przegubowych, które umożliwiają szybsze składanie. W tym wariancie przekonuje również bardzo solidna konstrukcja profilowa. Chociaż poszczególne segmenty belki polowej Super-S1 są o 50 cm dłuższe w porównaniu z belką polową Super-S2, wysokość maszyny wynosi 3,30 m.

Belkę polową Super-S1 o szerokościach roboczych 18 i 21 m można łatwo zredukować do 15 m poprzez złożenie części zewnętrznej belki.


„Belka polowa sprawia solidne wrażenie i podczas pracy zachowywała się nadzwyczaj stabilnie.”
(dlz agrarmagazin – test polowy UF 1201„Świetny również dla mniejszych szerokości” · 05/2016)

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.