Belka polowa Super-S2: 15 – 16 – 18 – 20 – 21 – 24 – 27 – 28 – 30 metrów

Super-S2-Gestänge UF 02 UF2002_d0_kw_3708_d2_191004_CMS

Dzięki krótkim pojedynczym segmentom można uzyskać wysokość maszyny tylko 2,90 m.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.