Opcjonalny system kamer

Optionales Kamerasystem (1) FlowControl

Opcjonalny system kamer na zbiorniku przednim oraz opryskiwaczu zapewnia więcej bezpieczeństwa w sytuacjach ograniczonej widoczności z przodu i z tyłu. Monitor o wysokiej rozdzielczości ma podświetlany ekran i może przekazywać obraz z dwóch kamer równocześnie.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.