Oprysk liści od spodu

Unterblattspritzung (1) UX_0166

Również w połączeniu z opryskiwaczami polowymi AMAZONE możliwe jest stosowanie efektywnych rozwiązań do oprysku liści od spodu. System Dropleg firmy Lechler to przykład lekkiego, mocnego, poruszającego się wahadłowo zestawu do oprysku liści od spodu, spełniającego wszystkie profesjonalne wymagania.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.