Pomyślano o wszystkim! Stan napełnienia i mycie

Stufenloses, hydraulisches Hauptrührwerk (1) UF1602_d0_kw_P7306162_d2_190204

Stan napełnienia można odczytać zarówno przez wskaźnik, jak i terminal obsługowy. Do mycia zbiornika cieczy roboczej służą wydajne dysze obrotowe. Krótkie odległości i możliwie małe przekroje zapewniają niewielkie ilości resztek. Opcjonalnie dostępne jest ciągłe mycie wewnętrzne (nie w przypadku Flow Control+).

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.