System zbiornika przedniego dla opryskiwaczy zawieszanych UF

Zbiornik przedni FT umożliwia łatwe powiększenie pojemności zbiornika polowego opryskiwacza zawieszanego UF odpowiednio o 1000 lub 1500 litrów. Przy zastosowaniu systemu FlowControl+ i zwartej budowie zbiornika FT, zwiększa się zdecydowanie wydajność opryskiwaczy UF.

FT Freisteller

Korzyści dla użytkownika

  • Inteligentny system przetaczania i obiegu cieczy FlowControl – optymalizuje rozkład masy
  • Polepszone warunki jazdy na skłonach dzięki dociążeniu przedniej osi ciągnika
  • Bardzo kompaktowa budowa- zwrotny na polu i pewny w transporcie

Wideo o produkcie

Zbiornik przedni FT
Zrzut ekranu z 08.07.2019 o godz. 09.17.35

Przelicznik wydajności

Przelicznik wydajności Amazone umożliwia ocenę podstawowych czynników ekonomicznych gospodarstwa rolnego przed podjęciem decyzji o inwestycji.

Teaser – technika siewu pneumatycznego

Prośba o prezentację

Usługą specjalną oferowaną w Niemczech i Austrii jest demonstracja wybranej przez Państwa maszyny przez naszego specjalistę w Państwa gospodarstwie rolnym. W tym celu prosimy o wypełnienie poniższego formularza z prośbą o prezentację.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.