Z aplikacją myAmaRouter

Wygodna i prosta

Za pomocą aplikacji MyAmaRouter możliwa jest wymiana danych między terminalem ISOBUS AmaTron 4 oraz niezależną od producenta platformą do wymiany danych agrirouter. Jeżeli praca z maszyną AMAZONE ma odbywać się na podstawie danych zadań (np. kart aplikacji), można przesyłać dane w wygodny sposób z agriroutera przez aplikację myAmaRouter do AmaTron 4, a potem odsyłać je z powrotem. 

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.