Hero-Schmotzer_Venterra_Fotoshooting_Drohne_2023_Rothenburg-2

Maszyny Schmotzer do uprawy międzyrzędowej

Doskonałe uzupełnienie oferty techniki ochrony roślin AMAZONE

Venterra2K_FTender1600_Case_d0_kw_DJI_20230620172648_0271
Pielniki SCHMOTZER podczas pracy

Ochrona roślin jest ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji. Jednak w przyszłości zastosowanie chemicznych środków ochrony roślin będzie stanowiło ogromne wyzwanie. Z jednej strony mamy do czynienia z rosnącymi problemami oporności roślin, a z drugiej strony z coraz surowszymi przepisami.

Zintegrowana uprawa znów w centrum uwagi

Przyszłość ochrony roślin to kombinacja różnych działań. Zaczynając od uprawy, poprzez wysiew, wybór gatunków, płodozmian, poplony, podsiewki itp. W ten sposób np. bezpośrednio po żniwach dużą uwagę będzie się przywiązywać do płaskiej uprawy gleby, aby uzyskać maksymalny współczynnik wschodów ziaren odpadowych oraz chwastów. 

Doprowadzi to też do tego, że w celu mechanicznego zwalczania chwastów między uprawą pożniwną a uprawą podstawową dojdzie dodatkowy, płaski cykl uprawy. Uprawa podstawowa będzie coraz intensywniejsza, przy czym nie jest wykluczone, że w określonych warunkach znów coraz częściej stosowany będzie pług.

Podczas siewu bardzo ważne będzie uzyskanie optymalnych warunków i precyzyjnego dozowania i odkładania ziaren, aby wspomagać wczesny wschód roślin. W niektórych warunkach ważną rolę przy zapobieganiu rozwojowi chwastów może odgrywać wówczas mniejszy odstęp między rzędami, aby szybciej były zamykane przestrzenie międzyrzędowe, lub celowe podsiewanie.

Inną koncepcją jest z kolei zwiększenie odstępów między rzędami, co daje przestrzeń na stosowanie mechanicznego zwalczania chwastów. Uprawa międzyrzędowa w przypadku zboża jest coraz wyraźniejszą tendencją w uprawach biologicznych.

Ważną rolę w pomyślnej uprawie roślin będzie odgrywać rozwój nowych odmian. Rolnictwo potrzebuje bowiem zdrowych odmian, które szybko wschodzą. Bezpieczeństwo plonu i jakości ma tu priorytet przed maksymalizacją plonów. Znów coraz większą uwagę przywiązuje się do znanego od lat tematu „zintegrowanej produkcji roślin”.

Przyszłościowe rozwiązania techniczne w ochronie roślin

Przy bezpośrednich metodach ochrony roślin w zależności od zastosowania i upraw zawsze będziemy mieli do czynienia z mieszanką mechanicznej i chemicznej ochrony, przy czym mechaniczne zwalczanie chwastów będzie miała coraz większe znaczenie dzięki zastosowaniu bardzo dokładnych kamer i układów sterowania zwiększających jej wydajność. Coraz większe znaczenie uprawy międzyrzędowej w obszarze inteligentnej ochrony roślin sprawiło, że firma AMAZONE zdecydowała się przejąć dział techniki rolniczej firmy SCHMOTZER i wykorzystać jego długoletnie doświadczenie w mechanicznej ochronie roślin.

Połączenie pielnika i oprysku pasowego umożliwia uzyskanie czystych pól z oszczędnością środków ochrony roślin do 85%. Oprysk pasowy jest możliwy w połączeniu z uprawą międzyrzędową w jednym cyklu roboczym lub z przesunięciem przy zastosowaniu opryskiwacza zaczepianego UX oraz systemu przełączania dysz AmaSelect Row w drugim cyklu roboczym. W tym miejscu doskonale łączą się kompetencje firm SCHMOTZER i AMAZONE.

Również klasyczna chemiczna ochrona roślin w przyszłości zachowa swoje znaczenie. Coraz większe będą jednak wymagania odnośnie precyzji, aż po spryskiwanie pojedynczych roślin. Dlatego AMAZONE z systemem przełączania pojedynczych rozpylaczy AmaSwitch lub AmaSelect w połączeniu z automatycznym wyłączaniem rozpylaczy GPS-Switch tworzy system, w którym można zaoszczędzić średnio od 5% środków ochrony roślin poprzez celowe wyłączanie rozpylaczy na poprzeczniakach i w klinach. Możliwe jest dodatkowe zwiększenie precyzji i uzyskanie dodatkowej oszczędności środków ochrony roślin poprzez kolejne stopnie rozbudowy systemu przełączania pojedynczych rozpylaczy AmaSelect CurveControl i AmaSelect Spot. 

Technika uprawy międzyrzędowej: Ważna część ochrony roślin

Wraz z przejęciem firmy Schmotzer-Hacktechnik grupa AMAZONE zyskała kolejny filar przyszłościowej technologii ochrony roślin. Portfolio obejmuje dwa modele pielników Venterra i Select. Jest to oferowany przez firmę SCHMOTZER sprzęt do uprawy międzyrzędowej do montażu na tylnej, przedniej lub środkowej osi do 12 m szerokości roboczej dla szerokości rzędów od 12,5 cm do 200 cm. SCHMOTZER Venterra umożliwia uzyskanie unikalnego prześwitu ramy do 1 m, dzięki temu można np. usunąć późne chwasty w wysokich łanach kukurydzy, nie uszkadzając uprawy. Dzięki innowacyjnej technologii kamer możliwa jest teraz bezproblemowa praca z prędkością do 15 km/h. Kamera może wykrywać rozstawy rzędu od 12,5 cm. Nasze ramy przesuwne gwarantują przy tym, że pielnik w dowolnym czasie jest doskonale zlokalizowany między rzędami uprawy. Rolnik ma tym samym wybór między kompaktową liniową ramą przesuwną VR 2 oraz precyzyjną równoległą ramą przesuwną AV 5.

Aby zminimalizować przestoje w sezonie, stworzono nowy i innowacyjny system szybkiej wymiany noży pielących RapidoClip. RapidoClip jest jedynym beznarzędziowym systemem szybkiej wymiany noży pielących. Umożliwia on wymianę zużytych noży pielących w najkrótszym czasie. Jednocześnie koszty zużycia są utrzymywane w miarę możliwości na jak najniższym poziomie, ponieważ wymieniany jest tylko zużyty nóż pielący, ale nie uchwyt.

Oprócz zwalczania chwastów między rzędami bardzo ważne jest również mechaniczne zwalczanie chwastów w rzędzie. W tym celu można np. wyposażyć pielnik SCHMOTZER w palcowe narzędzia pielące. Aby były one zawsze prowadzone w sposób optymalny i aby uzyskać optymalny rezultat pracy, są one mocowane na specjalnym równoległoboku, który jest doczepiony do głównego równoległoboku pielnika. Obsypywanie jest dobrym sposobem regulacji niepożądanych chwastów w rzędach uprawy. Dostępny jest szeroki wybór różnych systemów tego rodzaju, jak np. obsypniki płaskie lub tarczowe.

Hydrauliczne zawieszenie na równoległoboku dla poszczególnych rzędów (Section Control) również na klinach i ukośnych poprzeczniakach pozwala zminimalizować uszkodzenia upraw oraz regulować chwasty aż do najdalej wysuniętych narożników pola.

Obok mechanicznego zwalczania chwastów w rzędach istnieje też możliwość oprysku pasowego za pomocą zintegrowanego w pielniku systemu RowSpray w połączeniu ze zbiornikiem przednim AMAZONE FT-P. Dzięki głowicy rozdzielacza na pielniku w połączeniu z AMAZONE FTender możliwy jest wydajny wysiew nawozu bezpośrednio w rzędzie lub wsiewki między rzędami uprawy. Dzięki połączeniu z uniwersalnym siewnikiem nabudowanym GreenDrill możliwe jest również rozsiewanie poplonów, drobnych nasion i mikrogranulatu za pomocą talerzy odbojowych za agregatami do uprawy międzyrzędowej.

Zalety uprawy międzyrzędowej

Oprócz mechanicznego zwalczania chwastów i uzyskanych w ten sposób oszczędnościach na środkach ochrony roślin, a także możliwości skutecznego zwalczania nawet opornych chwastów, uprawa międzyrzędowa ma też wiele innych zalet. Dzięki motyczeniu można rozbić inkrustację gleby, co sprzyja jej napowietrzaniu, a tym samym wzrostowi korzeni. Poprzez otwarcie gleby jej zdolność wchłaniania wody znacznie się zwiększa. Z drugiej strony dzięki uprawie przerywane są kanały kapilarne, co ogranicza odparowanie wody gruntowej. Uprawiana gleba nagrzewa się szybciej i w ten sposób sprzyja rozwojowi młodych roślin jarych.

Więcej informacji oraz szczegółowy opis wszystkich produktów znajdą Państwo na stronie www.schmotzer-ht.de

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat ochrony roślin

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.