Wykorzystanie wirtualnej i rozszerzonej  rzeczywistości oraz mediów cyfrowych  do prac serwisowych, przeprowadzania  szkoleń i wykonywania prac konserwacyjnych

W środowisku coraz bardziej złożonych technologii maszynowych dzięki SmartService 4.0 AMAZONE wykorzystuje  możliwości technologii cyfrowej VR (Virtual Reality) i AR  (Augmented Reality) oraz mediów cyfrowych w celu dalszego  rozwoju procesów nauki, szkoleń i napraw w zakresie  obsługi technicznej oraz wspierania klientów końcowych  i techników serwisowych w obsłudze i konserwacji maszyn.

SmartTraining

Wirtualne szkolenia wykorzystują dane 3D CAD do tworzenia
wirtualnych scenariuszy szkoleń, które umożliwiają technikom serwisowym naukę procedur konserwacji lub naprawy,
aby później mogli zastosować nabyte umiejętności w praktyce.

SmartInstruction

Za pomocą specjalnych okularów AR specjaliści serwisowi tworzą różnorodne modułowe instrukcje konserwacji i napraw, np. instrukcje konserwacji maszyn Pantera lub Profihopper. W przypadku stosowania okularów AR obsługiwa - ne są one głosowo, dzięki czemu użytkownik ma obie ręce wolne do wykonywania odpowiednich czynności.

SmartSupport

Specjalne oprogramowanie AMAZONE zwiększa możliwości komunikacji. Można je używać na całym świecie i z różnymi urządzeniami końcowymi, jak np. smartfony z systemem iOS lub Android.

SmartLearning

Interaktywne szkolenie kierowców umożliwiające m.in. trenowanie obsługi urządzeń Profihopper lub Pantera w trybie online lub offline na komputerze stacjonarnym lub na tablecie PC.