Zestaw rolek i zbiornik czystej wody

Rollvorrichtung und Spülwassertank (1) UF_1201_24_m_Super-S_d2_191024

Zestaw rolek ułatwia przemieszczanie opryskiwacza. Opcjonalny system szybkiego łączenia oraz wałek przegubowy TeleSpace zapewniają jeszcze szybsze i łatwiejsze agregatowanie z ciągnikiem. Wszystkie kable i węże są rozmieszczone w sposób przejrzysty.

Zbiornik wody płuczącej o pojemności 120 litrów znajduje się po prawej stronie pod zbiornikiem cieczy roboczej. Łatwe napełnianie na poziomie gruntu jest możliwe dzięki dobremu usytuowaniu po prawej stronie maszyny. Opcjonalnie zbiornik wody płuczącej można napełniać również poprzez przyłącze do napełniania z lewej strony.


  1. Zbiornik czystej wody
  2. Rozwadniacz

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.