AmaSelect – Elektryczne indywidualne włączanie i wyłączenia rozpylaczy z sekcjami szerokości co 50 cm i przełączanie rozpylaczy

AmaSelect_Detail_IMG_5595_d1_150825_rdax_170x141.jpg

Poczwórny korpus rozpylaczy z automatycznym elektrycznym przełączaniem rozpylaczy

Elektryczne indywidualne przełączanie rozpylaczy AmaSelect składa się z poczwórnego korpusu rozpylaczy z elektrycznym włączaniem i wyłączaniem oraz z dodatkowego systemu przełączania rozpylaczy. System oferuje obok włączania 50 cm sekcji szerokości, wykonywanego automatycznie przez GPS-Switch, także elektryczne przełączanie przez terminal obsługowy między zamontowanymi rozpylaczami. Poza tym istnieje możliwość przełączania automatycznego rozpylaczy, w razie zmiany prędkości jazdy lub zmiany dawki oprysku. Dzięki temu może być np. dodany drugi rozpylacz lub przełączony na większy, gdy ciśnienie przekroczy zaprogramowany zakres dla danego rozpylacza.


  1. Obudowa silnika
  2. Membrana zapobiegająca kapaniu
  3. Zasilanie elektryczne
  4. Korpus rozpylacza
  5. Przewód opryskowy

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat ochrony roślin

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.