Centralny układ smarowania

Pantera4504_d0_kw_DJI_0888_CMS

Centralny układ smarowania zapewnia maksymalny komfort dzięki automatycznemu zasilaniu wszystkich punktów smarowania bez ich czasochłonnego wyszukiwania i ręcznego smarowania. Dzięki temu można znacząco zredukować nakład na konserwację i jeszcze bardziej ulepszyć bezpieczeństwo użytkowania maszyny.

Układ centralnego smarowania jest wyraźnie widoczny przed zbiornikiem cieczy roboczej. Centralna obsługa jest wykonywana wygodnie dzięki terminalowi AmaDrive 7.0.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.