Elektryczne włączanie rozpylaczy krawędziowych – do chroniącej środowisko aplikacji na granicach pola

Elektrische Randdüsenschaltung (5) UX5201_Fendt_d0_kw_4514_d2_171002

Włączanie rozpylaczy dodatkowych
W celu rozszerzenia regularnej szerokości roboczej można włączyć rozpylacze asymetryczne. Ważne jest to wtedy, gdy ścieżki technologiczne nie są rozstawione wystarczająco dokładnie.
 

Elektrische Randdüsenschaltung (1) Pantera_S33_Grafik-Randduesen_d2_101108
Włączanie rozpylaczy dodatkowychWłączanie rozpylaczy granicznych
Dla dokładnego rozgraniczenia oprysku między dwoma wrażliwymi uprawami, wykorzystuje się rozpylacze do oprysku granicznego.
 

Elektrische Randdüsenschaltung (2) Pantera_S33_Grafik-Randduesen_d0_20150112
Włączanie rozpylaczy granicznychWłączanie rozpylaczy końcowych
Gdy ze względu na obowiązujące przepisy należy pozostawić bez oprysku powierzchnię jednego metra od krawędzi pola, przydatna staje się funkcja włączania rozpylaczy końcowych.
 

Elektrische Randdüsenschaltung (3) Pantera_S33_Grafik-Randduesen_d2_101108_2
Włączanie rozpylaczy końcowychWyłączona zewnętrzna sekcja szerokości – DUS aktywny
Bezpośrednie, elektryczne sterowanie dyszami krawędziowymi. Każdy z korpusów rozpylaczy jest podłączony do systemu DUS!
 

Elektrische Randdüsenschaltung (4) Pantera_S33_Grafik-Randduesen_d2_281015
Wyłączone sekcje zewnętrzne – DUS aktywny


Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.