Pakiet Comfort 2

Comfort-Paket 2 (1) Pantera4503_d0_kw_PC101993_d2_190815

Pakiet Comfort 2 z dodatkową pompą wody płuczącej dla większego komfortu podczas napełniania i mycia jest jeszcze szybszy, czystszy i prostszy. Wszystkie funkcje pakietu Comfort 2 obsługiwane są przez terminal pojazdu AmaDrive. Siostrzany wyświetlacz na armaturze służy do wprowadzania żądanego stanu napełnienia także z zewnątrz.


Dodatkowe zalety pakietu Comfort 2:

  • Dodatkowa pompa wody płuczącej
  • Nieustannie dostępna woda do płukania w dyszy do mycia kanistrów 
  • Nieustannie dostępna woda do mycia w myjce zewnętrznej
  • W pełni automatyczny proces mycia odbywający się w sposób ciągły

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.