Pantera 4504-H

Pantera_H_Detail_001_d1_141201_CMS

Większa elastyczność

Naciskiem palca na terminalu obsługowym operator może zwiększyć prześwit maszyny aż do 1,70 m. Gdy maszyna znajduje się w pozycji podniesionej, rozstaw kół można ustawić w zakresie od 2,10 do 2,60 m. 

Szerokie spektrum rozstawu kół umożliwia regulację w zakresie od 1,80 m do 2,40 m dla normalnych zastosowań, gdzie wymagany jest prześwit tylko 1,25 m.


Zalety:

  • Prześwit od 1,25 m do 1,70 m, w zależności od ogumienia
  • Wystarczająca ilość wolnego miejsca we wszystkich uprawach bez uszkodzeń roślin

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.