Pantera 4504-HW

Pantera4504_Detail_Folientunnel_Sunflower_d0_kw_P6295266_d1_210728_CMS

Maksymalna elastyczność

Dzięki rozstawowi kół wynoszącemu
– od 2,25 m do 3,00 m z prześwitem 1,25 m lub
– od 2,45 m do 3,20 m (3,30 m) z prześwitem 1,70 m, samojezdny opryskiwacz polowy Pantera-HW jest wyjątkowo wszechstronny.

Model Pantera 4504-HW okazuje się bardzo stabilny pomimo wyżej zlokalizowanego środka ciężkości i jednocześnie 
może być elastycznie stosowany do najrozmaitszych upraw i szerokości rzędów. W szczególności usługodawcy, którzy chcą elastycznie oferować swoje usługi w zakresie ochrony roślin różnorodnym klientom i z uwzględnieniem najrozmaitszych upraw, mogą znacząco rozszerzyć zakres prac w ochronie roślin. 


Zalety:

  • Pochylone siłowniki podnoszące zapewniają ogromną stabilność
  • Większy rozstaw kół w połączeniu z podwyższonym podwoziem zapewnia maksymalną elastyczność

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.