Przykładowe obliczenia różnych sekcji szerokości

UX5200-Super_NewHolland_d0_kw_0387_d1_160713_CMS (1)

Średnie, roczne nakładki konwencjonalnych sekcji szerokości w porównaniu z sekcjami szerokości co 50 cm w połączeniu z systemem Section Control

Ważne ustalenia z analizy pola

  • Przeciętne nakładki przy sekcjach co 50 cm tylko 1,92 %
  • Przeciętne nakładki przy 9 sekcjach szerokości tylko 7 %
  • Krótki czas amortyzacji w dużych gospodarstwach w wyniku rocznego potencjału oszczędności
  • Mniejsze gospodarstwa przy polach o rozdrobnionej strukturze oszczędzają stosunkowo więcej
  • Gdy uprawiane są kultury z wysokim nakładem na ochronę roślin, np. ziemniaki, buraki, sekcje szerokości co 50 cm są wyjątkowo opłacalne


Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat ochrony roślin

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.