Różne rozstawy rzędów

Verschiedene Reihenabstände (1) Maschinenbedienung_Bandspritzung Kartoffel

Opryskiwanie pasowe w uprawach o rozstawie rzędów 50 cm jest bardzo łatwe do wykonania bez dodatkowych przeróbek. Opcjonalny zestaw przedłużek do korpusu rozpylaczy AmaSelect z 25 cm rozstawem rozpylaczy umożliwia również opryskiwanie pasowe w uprawach o szerokości rzędów 75 cm. Wystarczy wtedy otworzyć rozpylacze w odpowiednich odstępach od siebie. Alternatywne szerokości rzędów, np. 45 cm w przypadku buraków cukrowych, można uzyskać również dzięki dodatkowemu rozmieszczeniu rozpylaczy i węża łączącego.


  1. Klasyczne opryskiwanie powierzchniowe
  2. Opryskiwanie pasowe buraków w rozstawie 50 cm
  3. Opryskiwanie pasowe ziemniaków w rozstawie 75 cm

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat ochrony roślin

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.