Wtrysk bezpośredni DirectInject – szybkie, elastyczne i zorientowane na zapotrzebowanie dodatkowe dozowanie środków ochrony roślin

Direkteinspeisung DirectInject (2)

Dlaczego DirectInject?
Wymagania w zakresie ochrony roślin stawiane rolnikom i sprzętowi stale rosną. Ważnym punktem jest tu elastyczność wyboru środków ochrony roślin w polu. Z punktu widzenia upraw często konieczne jest reagowanie specyficznymi produktami i środkami jedynie w konkretnych, wydzielonych obszarach. Istnieją też różne obowiązki związane z chronionymi strukturami i wodami powierzchniowymi, które rolnik musi uwzględniać wybierając środki ochrony roślin. 


Budowa systemu 
AMAZONE z DirectInject jest systemem bezpośredniego wtrysku środków ochrony roślin. Środki ochrony roślin można dozować lub nie podczas aplikacji, w zależności od zapotrzebowania. Szczególną cechą DirectInject w porównaniu z konwencjonalnymi systemami jest szybki czas reakcji w procesie zasilania i kompletna integracja z obiegiem cieczy roboczej oraz systemem obsługi opryskiwacza Pantera. DirectInject składa się z dodatkowego zbiornika o pojemności 50 l z odpowiednią techniką dozowania, zintegrowanego między kabiną a dużym zbiornikiem cieczy roboczej.

Zalety systemu:

 • Elastyczne, szybkie i odpowiadające zapotrzebowaniu stosowanie 
 • środków ochrony roślin
 • Optymalny stan upraw
 • Ochrona środowiska
 • Oszczędność:
  • Czas i koszty pracy
  • Koszty maszyn
  • Środki ochrony roślin


Stosowanie w polu
Jeżeli operator opryskiwacza Pantera np. na określonej powierzchni stwierdzi, że znajdują się tam niepożądane chwasty, może on aktywować dozowanie DirectInject naciskając przycisk w kabinie. Do cieczy roboczej ze zbiornika głównego jest wtedy dozowany dodatkowy produkt ze zbiornika DirectInject. Dwuprzewodowy system rozwiązuje problem optymalnej reakcji występujący w systemach konwencjonalnych. W drugim przewodzie cieczy w belce polowej znajduje się wstępnie zmieszana ciecz robocza ze zbiornika głównego oraz środka ochrony roślin ze zbiornika DirectInject. Po aktywacji wtrysku bezpośredniego mieszanka jest dozowana przez wiele miejsc zasilania na belce polowej poprzez korpusy z rozpylaczami. Gwarantuje to minimalne czasy reakcji. W tym celu zawór cieczy roboczej ze zbiornika oraz zawór drugiego przewodu cieczy roboczej ze wstępnie zmieszanym środkiem DirectInject są przełączane naprzemiennie, tak aby ciecz robocza była zawsze pobierana tylko z jednego przewodu.

Direkteinspeisung DirectInject (1)

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat ochrony roślin

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.