Zaczep transportowy do przyczepy

Anhängezugvorrichtung (1) Anhängezugvorrichtung

Za pomocą opcjonalnego zaczepu transportowego do przyczepy można ciągnąć za opryskiwaczem Pantera dwuosiowy beczkowóz o masie całkowitej do 16 t.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.