GlassRoom40_synchron_4_d1_170828

Za pomocą specjalnych okularów AR specjaliści serwisowi  tworzą różnorodne modułowe instrukcje konserwacji i napraw, np. instrukcje konserwacji maszyn Pantera lub Profihopper. W przypadku stosowania okularów AR obsługiwa -  ne są one głosowo, dzięki czemu użytkownik ma obie ręce  wolne do wykonywania odpowiednich czynności.

Zapisane instrukcje konserwacji i napraw będą w przyszłości  dostępne do pobrania dla wszystkich partnerów handlowych  z bazy danych portalu sprzedawców AMAZONE. Instrukcje  te mogą być powielane na wielu różnych urządzeniach  końcowych: Okulary AR, tablety lub smartfony.

Wybrane instrukcje konserwacji są również dostarczane  specjalnie dla klientów końcowych. Są one bezpłatnie  udostępniane klientom za pośrednictwem modułów  SmartLearning odpowiednich dla konkretnych maszyn.

AMAZONE SmartService 4.0

Nutzung der virtuellen und erweiterten Realität und der digitalen Medien für Service-, Schulungs- und Wartungsarbeiten.
mehr dazu ...

SL_Teaser

SmartLearning

Interaktywne szkolenie kierowców umożliwiające m.in. trenowanie obsługi urządzeń Profihopper lub Pantera w trybie online lub offline na komputerze stacjonarnym lub na tablecie PC.