UX6201_Bandspritzung_Case_d0_kw_DJI_0321_d1_200923_2000pxl
UX 6201 Super przy oprysku pasmowym

Naszym celem jest rozwijanie technologii ochrony roślin poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. Dzięki temu nasi klienci mogą optymalnie osiągnąć cel, jakim jest ekonomiczna i skuteczna ochrona upraw oraz doskonałe plony.

Decydującym czynnikiem sukcesu jest zastosowanie bardzo precyzyjnej technologii, np. elektrycznego, indywidualnego włączania rozpylaczy AmaSelect w opryskiwaczu zaczepianym UX oraz samojezdnym Pantera. AmaSelect w połączeniu z automatycznym przełączaniem sekcji szerokości GPS-Switch, dzięki indywidualnemu sterowaniu rozpylaczami, umożliwia uzyskanie sekcji szerokości 50 cm. W ten sposób unika się do 85% nakładania się pasów w klinach pola lub na poprzeczniakach w porównaniu z metodami konwencjonalnymi, co zapewnia oszczędność do 10% środków ochrony roślin. Dwa prawdziwe hity.

NOWOŚĆ: Aby w przyszłości móc jeszcze precyzyjniej i wydajniej pracować w zakresie ochrony roślin, oferujemy kolejne wersje indywidualnego sterowania rozpylaczami AmaSelect. Dzięki funkcjom AmaSelect CurveControl, AmaSelect Row i AmaSelect Spot można jeszcze bardziej zwiększyć precyzję i zaoszczędzić na środkach ochrony roślin.

W ten sposób można obniżyć koszty i jednocześnie pracować w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska.

Wyjątkowy system: AmaSelect

Elektryczne przełączanie rozpylaczy z sekcjami szerokości 50 cm

UX5201_Fendt_d0_kw_4508_d1_171206_freigestellt_erweitert_2000pxl
UX 5201 Super

Elektryczna obsługa każdego rozpylacza AmaSelect składa się z poczwórnego korpusu rozpylaczy z elektrycznym włączniem i wyłączaniem oraz dodatkowego przełączania rozpylaczy. System obok włączania 50-cm sekcji szerokości, wykonywanego automatycznie przez GPS-Switch, oferuje także elektryczne przełączanie przez terminal obsługowy między zamontowanymi rozpylaczami. Dodatkowo istnieje możliwość przełączania automatycznego rozpylaczy, w razie zmiany prędkości jazdy lub zmiany ilości oprysku.

Największe zalety:

 • Do osiemdziesięciu sekcji szerokości w rozstawie 50 cm
 • 4 rozpylacze w korpusie
 • Realne 25 cm rozstawu dysz dzięki zestawowi przedłużek – opcja
 • Automatyczne włączanie i przełączanie rozpylaczy
 • Wybieranie rozpylaczy z kabiny
 • Rozpylacze można także łączyć
 • Dowolne programowanie sekcji szerokości
 • Cyrkulacja wysokociśnieniowa (DUS pro)
 • Oświetlenie LED dla każdego rozpylacza
 • Zoptymalizowana dawka oprysku na zakręcie dzięki AmaSelect CurveControl
 • Dawka przystosowana do powierzchni na podstawie map punktowych dzięki AmaSelect Spot
 • Przełączanie z kabiny na oprysk pasmowy dzięki AmaSelect Row – opcja

AmaSelect: Sekcja GPS o szerokości 50 cm! 85% mniejsze nakładanie się!*

AmaSelect_nakładanie
AmaSelect_oszczędność

HeightSelect

Zawsze optymalny odstęp od powierzchni docelowej

Pantera4503_L3_d0_kw_DJI_0259_d1_200908_2000pxl
Pantera 4503

Za pomocą systemu HeightSelect w opryskiwaczu zaczepianym UX 01 oraz samojezdnym Pantera i w połączeniu z AmaSelect, odstęp między belką polową a docelową uprawą jest płynnie i automatycznie dopasowywany w zależności od rozstawu i typu rozpylaczy. Przy włączonym rozpylaczu, system automatycznej regulacji belki polowej ustala odpowiedni odstęp od powierzchni docelowej. Taka automatyka poprawia efektywność działania środków ochrony roślin i uwalnia człowieka od sporej części prac.

System obiegu cieczy DUS pro

DUS_pro

Stałe ciśnienie oprysku bez względu na ilość pozostałego środka

Dzięki systemowi obiegu cieczy DUS pro, ciecz robocza pozostaje w ruchu nawet przy zamkniętych dyszach – zapobiega to tworzeniu osadów. Ciśnienie opryskiwania jest niezmienne przy każdej dyszy i utrzymuje się na ustawionym poziomie. Dodatkowo stożkowe przewody opryskowe pozwalają osiągnąć minimalną ilość resztek w obiegu cieczy roboczej.

Indywidualne oświetlenie rozpylaczy LED

Praca w ciemności już jest prosta!

UX11201_Claas_d0_kw_DJI_0081_d2_2000pxl
UX 11201 podczas pracy

Profesjonalne oświetlenie robocze jest dzisiaj bazą do elastycznej, wydajnej pracy o zmierzchu lub nocą. Oświetlenie LED dla poszczególnych rozpylaczy kieruje światło celowo w stronę stożków oprysku. Można wyjątkowo dokładnie ocenić funkcjonowanie belki polowej aż do ostatniego rozpylacza.

AmaSelect CurveControl

Zoptymalizowana aplikacja przy jeździe na zakrętach

HeadlandControl_Feld_001_d1_200929_2000pxl

Funkcja CurveControl do elektrycznej obsługi każdego rozpylacza AmaSelect to kolejne uzupełnienie pracy opryskiwacza zaczepianego UX 01 i samojezdnego Pantera zapewniające skuteczną pracę systemu na łukach. Oprócz ciśnienia w rozpylaczu, CurveControl określa promień zakrętu za pomocą czujników i automatycznie oblicza korektę ciśnienia dla zmienionego natężenia przepływu. Poprzez automatyczną wymianę rozpylacza w belce polowej, system reguluje dawkę oprysku w obrębie belki.Zalety AmaSelect CurveControl w połączeniu z belką polową ContourControl:

 • Niemal stała dawka oprysku podczas pokonywania zakrętów na całej szerokości roboczej
 • Optymalne prowadzenie uprawy
 • Unikanie nadmiernego obciążenia wynikającego z przedawkowania
CurveControl
CurveControl
CurveControl2
CurveControl

AmaSelect Row – wyposażenie na przyszłość

Precyzyjny oprysk pasmowy w celu redukcji środków ochrony roślin

UX6201_Bandspritzung_Case_d0_kw_DJI_0287_d1_200929_2000pxl
UX 6201 Super przy oprysku pasmowym

W AmaSelect Row, w przypadku stosowania opryskiwacza zaczepianego UX 01 i opryskiwacza samojezdnego Pantera z korpusem rozpylacza AmaSelect, firma AMAZONE oferuje możliwość zdalnego przełączania z oprysku całopowierzchniowego na oprysk pasmowy. Dzięki opryskowi pasmowemu w rzędach przez specjalne rozpylacze 40° można zredukować zużycie środków ochrony roślin nawet do 65%. Opryskiwanie pasmowe w uprawach o rozstawie rzędów 50 cm jest bardzo łatwe do wykonania bez mechanicznej przebudowy belki. Opcjonalny zestaw przedłużek do korpusu rozpylaczy AmaSelect z 25 cm rozstawem rozpylaczy umożliwia również opryskiwanie pasmowe w uprawach o szerokości rzędów 75 cm. Wystarczy wtedy otworzyć rozpylacze w odpowiednich odstępach od siebie. Alternatywne szerokości rzędów, np. 45 cm w przypadku buraków cukrowych, można uzyskać również dzięki dodatkowemu rozmieszczeniu rozpylaczy.

Zalety AmaSelect Row:

AmaSelect_Row

 • Proste naciśnięcie przycisku przełącza na oprysk pasmowy lub powierzchniowy
 • Możliwe różne rozstawy rzędów, dzięki opcjonalnemu zestawowi przedłużek z rozstawem co 25 cm
 • Wysoki komfort obsługi ze zintegrowanym menu napełniania z obliczaniem ilości tankowania
 • Redukcja środków ochrony roślin do 65%

AmaSelect Spot – wyposażenie na przyszłość

Ochrona roślin dostosowana do miejsca w oparciu o mapy punktowe aplikacji AmaPad 2

UX5201_Amaselect_Spot_d0_kw_DJI_0552_d1_201001_2000pxl
PRECYZJA w doskonałości: AmaSelect

Aby zredukować ilość środków ochrony roślin firma AMAZONE oferuje – w połączeniu z opryskiwaczem zaczepianym UX 01 i opryskiwaczem samojezdnym Pantera z przełączaniem poszczególnych rozpylaczy AmaSelect – regulację zwalczania chwastów w oparciu o bardzo dokładne mapy oprysku punktowego. Tworzeniem map punktowych zajmują się zewnętrzni dostawcy.

Najpierw tworzony jest zarys pola, który ma być objęte opryskiem i tworzona jest mapa punktowa. W zależności od dostawcy, istnieją różne procedury rejestrowania obszaru w tym pierwszym kroku, na przykład poprzez przelot nad nim dronem, przez satelitę lub przez specjalne belki z czujnikami.

Drugim krokiem jest punktowe zwalczanie chwastów na danym obszarze. Wystarczy pobrać mapę punktową na terminal obsługowy ISOBUS AmaPad 2. Podczas przejazdu, w przeciwieństwie do prac wykonywanych na całej powierzchni, za pomocą przełączania każdego rozpylacza AmaSelect uwzględniane są tylko te obszary, na których rzeczywiście występują chwasty.

Zalety AmaSelect Spot:

 • Precyzyjne punktowe odchwaszczanie za pomocą standardowego opryskiwacza AMAZONE
 • Nawet 80% oszczędności środków ochrony roślin
 • Ochrona środowiska naturalnego
 • Minimalna ilość resztek cieczy dzięki dokładnemu planowaniu dawki na podstawie map punktowych
 • Mimimaliacja odporności dzięki punktowemu dawkowaniu na małych powierzchniach przy 100% stężeniu pestycydów
Precyzja_dzięki_Spot
Precyzja dzięki AmaSelect Spot
DroneLink
AmaSelect Spot z DroneLink

Wyjątkowo precyzyjny zespół: AmaSelect wyposażona w układy ContourControl i SwingStop

Optymalne współdziałanie przełączania poszczególnych rozpylaczy i prowadzenia belki polowej

UX5201_Fendt_d0_kw_4344_d1_170814_2000pxl

Przy dużych szerokościach belki polowej, pagórkowatym terenie lub podczas stosowania AmaSelect Row, precyzyjne prowadzenie belki polowej AMAZONE w opryskiwaczu zaczepianym UX 01 i samojezdnym Pantera można dodatkowo usprawnić dzięki opcji ContourControl w połączeniu z aktywnym tłumieniem drgań SwingStop.

Zalety ContourControl:

 • Optymalny rozkład poprzeczny
 • Precyzyjne, bardzo szybkie automatyczne sterowanie wysokością
 • Odstęp od powierzchni docelowej poniżej 50 cm – mniejsze znoszenie
 • Bardzo szybkie procesy składania
 • Najwyższa precyzja przy dużych prędkościach roboczych
Zalety_CC-SS

Zalety układu SwingStop:

 • Optymalny rozkład wzdłużny
 • Redukcja poziomych ruchów belki polowej zapewnia stabilne położenie belki w poziomie
 • Bardzo szybki, elegancki i precyzyjny system pracy nawet przy bardzo dużych prędkościach roboczych

AMAZONE AmaSelect CurveControl – zoptymalizowana aplikacja na zakrętach

Funkcja CurveControl do elektrycznej obsługi każdego rozpylacza AmaSelect to kolejne uzupełnienie pracy opryskiwacza zaczepianego UX 01 i samojezdnego Pantera zapewniające skuteczną pracę systemu na łukach. Oprócz ciśnienia w rozpylaczu, CurveControl określa promień zakrętu za pomocą czujników i automatycznie oblicza korektę ciśnienia dla zmienionego natężenia przepływu. Poprzez automatyczną wymianę rozpylacza w belce polowej, system reguluje dawkę oprysku w obrębie belki.

AMAZONE AmaSelect Row – wyposażenie na przyszłość

Precyzyjne dozowanie pasowe w celu ograniczenia stosowania środka ochrony roślin
W AmaSelect Row, w przypadku stosowania opryskiwacza zaczepianego UX 01 i opryskiwacza samojezdnego Pantera z korpusem rozpylacza AmaSelect, firma AMAZONE oferuje możliwość zdalnego przełączania z oprysku całopowierzchniowego na oprysk pasowy. Dzięki opryskowi pasowemu w rzędach przez specjalne rozpylacze 40° można zredukować zużycie środków ochrony roślin nawet do 65%.

AMAZONE AmaSelect Spot – wyposażenie na przyszłość

Ochrona roślin dostosowana do miejsca w oparciu o mapy punktowe aplikacji AmaPad 2
Aby zredukować ilość środków ochrony roślin firma AMAZONE oferuje – w połączeniu z opryskiwaczem zaczepianym UX 01 i opryskiwaczem samojezdnym Pantera z przełączaniem poszczególnych rozpylaczy AmaSelect – regulację zwalczania chwastów w oparciu o bardzo dokładne mapy oprysku punktowego. Tworzeniem map punktowych zajmują się zewnętrzni dostawcy.