Cataya-3000-Super_Fendt_d0_kw_2778_d1_180427_p50

» ElectricDrive

Cataya3000special_KE3001super_d0_kw_IMG_6846_d1_171013_p50_rdax_170x130.jpg

Napęd elektryczny umożliwia łatwą kalibrację naciśnięciem przycisku. W przypadku tego napędu bardzo łatwe jest automatyczne dopasowanie dawki dzięki karcie aplikacyjnej do zmiennego wysiewu. W połączeniu z GPS-Switch maszyna automatycznie włącza się i wyłącza na poprzeczniaku i klinach.

» System dozowania Precis

Cataya-3000-Super_Fendt_d0_kw_1702_d1_161117_kl_rdax_170x139.jpg

System dozowania Precis gwarantuje precyzyjne dozowanie różnych materiałów siewnych – odchylenie wynosi poniżej 1%. Przestawianie między wysiewem precyzyjnym a normalnym odbywa się w sposób prosty i bez narzędzi za pomocą zasuwy.

» System dwutarczowy TwinTeC

TwinTeC-Schar_76_d1_190708

Precyzyjne utrzymanie żądanej głębokości wysiewu dzięki prowadzonej równolegle redlicy TwinTeC z tarczą ograniczającą głębokość. Zgarniacz na redlicy zapewnia równe zakrycie drobnymi gruzełkami, a zagarniacz sprężynowy gwarantuje optymalne warunki do kiełkowania. Więcej informacji...

» Klinowy wał pierścieniowy o profilu Matrix

KWM_Keilring_Matrixreifenprofil_d1_150916

Klinowy wał pierścieniowy powoduje pasmowe zagęszczenie i gwarantuje doskonały docisk nasion do podłoża w strefie utwardzonej oraz dobrą wentylację i doprowadzenie wody w strefie spulchnionej. Więcej informacji...

Precyzja AMAZONE DZIŚ: mechaniczny siewnik nabudowany Cataya

AMAZONE SmartCenter dla Cataya Super

Siewnik można szybko wyregulować i skalibrować od lewej strony.

Siewnik nabudowany Cataya 3000 Super

Nowy mechaniczny zestaw uprawowo-siewny składa się z brony wirnikowej KE lub kultywatora wirnikowego KX/KG i nabudowanego siewnika 3000 Super.
Dzięki szerokości roboczej 3 m, zbiornikowi ziarna 830 l i opcjonalnemu rozszerzeniu nadbudowy do 440 l mechaniczny zestaw uprawowo-siewny Cataya jest idealną maszyną do orki i siewu w mulcz w profesjonalnych gospodarstwach rolnych.

Galeria Cataya

Więcej ilustracji produktów można znaleźć tutaj.

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat techniki wysiewu

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.