Zgarniacz rolkowy dla redlicy RoTeC-Control

Rollenstriegel für das RoTeC-Control-Schar (1) ADP01special_KG3001_d0_kw_5426_d1_170927

Zagarniacz rolkowy* dodatkowo zagęszcza glebę nad redlinami wysiewu tworząc optymalne warunki do kiełkowania nasion. Stosowanie tej metody jest zalecane w szczególności na lekkich, suchych glebach podczas siewu kultur jarych lub rzepaku. W rezultacie powstaje pofałdowany profil powierzchni gleby, zmniejszający ryzyko jej erozji. W strefie ± 100 mm niezależnie od nacisku redlic ustawialny zagarniacz rolkowy może podążać zgodnie z konturami gleby.

*tylko dla Cataya 3000 Super

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat techniki wysiewu

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.