Łatwe i centralne ustawienie kopiowania głębokości

Einfache und zentrale Einstellung der ­Tiefenführung (1) Avant_KG6002-2_d0_kw_P8071993a_d1_210310

Regulacja kopiowania głębokości zastosowana w redlicy dwutalerzowej TwinTeC możliwa jest bezpośrednio na ramie redlicy. Aby zachowana była głębokość siewu każdej z redlic TwinTeC, rolka kopiująca umieszczona za każdą z nich dba o dokładne utrzymanie ustawionej głębokości. Przy dużym przesunięciu wzdłużnym redlic wynoszącym 195 mm i połączeniu rolki kopiującej za pomocą ramienia przebiegającego od góry, pozostaje wystarczająco dużo przestrzeni umożliwiającej pracę bez zatorów. Ze względu na niewielki kąt dostawiania tarcz wysiewających wynoszący 10° przejście jest znakomite również przy wysokich prędkościach jazdy i pozostałościach zbiorów. Do wyboru pozostają dwie różne rolki ograniczające głębokość. Tarcza ograniczająca głębokość Control 50 mm ma wysokie przejście i nadaje się w szczególności do ciężkich, nośnych gleb. Tarcza ograniczająca głębokość Control 65 mm oferuje natomiast większą nośność, w szczególności w lżejszych miejscach.

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat techniki wysiewu

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.