Cirrus-CC – siew bez granic

Cirrus-CC – Aussaat ohne Grenzen (1) Saatfluss_Mutter_Cirrus_01b_d1_200529_erweitert_links

Cirrus pozwala łatwo wdrożyć wiele metod stosowanych w rolnictwie


Przegląd wszystkich metod

Single-Shoot 


Double-Shoot 


Triple-Shoot 


  1. GreenDrill 501 umożliwia odkładanie nasion zarówno w rzędzie, jak i na powierzchni. 
  2. Każdy zbiornik może być sterowany z osobna.
  3. Na powierzchni
  4. np.: 2 cm 
  5. np.: 7 cm


Cirrus-CC – Aussaat ohne Grenzen (2) Aussaatmethoden_Cirrus_01_Nur_Saat_d1_200421
Tylko siew
Cirrus-CC – Aussaat ohne Grenzen (3) Aussaatmethoden_Cirrus_02_SingleShoot_Duenger_d1_200421
Single-Shoot: Wysiew nasion z nawozem na jednym poziomie
Cirrus-CC – Aussaat ohne Grenzen (4) Aussaatmethoden_Cirrus_03_SingleShoot_Saat-Untersaat_d1_200421
Single-Shoot: Wysiew dwóch gatunków nasion na tej samej głębokości
Cirrus-CC – Aussaat ohne Grenzen (5) Aussaatmethoden_Cirrus_04_DoubleShoot_Duenger_d1_200421
Double-Shoot: Wysiew nasion z nawozem na różnej głębokości
Cirrus-CC – Aussaat ohne Grenzen (6) Aussaatmethoden_Cirrus_05_DoubleShoot_Untersaat_d1_200421
Double-Shoot: Wysiew dwóch gatunków nasion na różnych głębokościach
Cirrus-CC – Aussaat ohne Grenzen (7) Aussaatmethoden_Cirrus_06_DoubleShoot_Untersaat_ueber_GreenDrill_d1_200506
Double-Shoot: Wysiew dwóch gatunków nasion na różnych głębokościach przez GreenDrill
Cirrus-CC – Aussaat ohne Grenzen (8) Aussaatmethoden_Cirrus_07_SingleShoot+DoubleShoot_Duenger_d1_200421
Połączenie Single- i Double-Shoot: Wysiew nasion z nawozem na różnej głębokości
Cirrus-CC – Aussaat ohne Grenzen (9) Aussaatmethoden_Cirrus_08_TripleShoot_Duenger_d1_200506
Triple-Shoot: Wysiew dwóch rodzajów nasion z nawozem na trzech różnych poziomach
Cirrus-CC – Aussaat ohne Grenzen (10) Aussaatmethoden_Cirrus_09_TripleShoot_Saatgut_d1_200506
Triple-Shoot: Wysiew trzech różnych nasion na różnych głębokościach
Cirrus-CC – Aussaat ohne Grenzen (11) Aussaatmethoden_Cirrus_10_Binaere_Saat_d1_200421
Podwójny wysiew: Dzięki różnej głębokości siewu – jedna redlica głębiej/druga redlica płycej – dwa różne materiały siewne są odkładane na różnej głębokościWięcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat techniki wysiewu

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.