Genialne, niezależne kopiowanie głębokości redlicy i zagarniacza

SUPER_Geniale unabhängige Tiefenführung von Schar und Striegel (1) Cirrus_3003_Compact_Case_d0_kw__8071234_d1_200528_SUPER

Jedną z niezrównanych zalet redlicy RoTeC jest rozdzielenie prowadzenia redlicy i zagęszczania. W ten sposób redlica jest podnoszona przy przejeżdżaniu przez kamień tylko raz. Ponadto siłę nacisku redlic i zagarniaczy można regulować niezależnie od siebie. Tarcza ograniczająca głębokość Control 10 z powierzchnią styku 10 mm lub tarcza ograniczająca głębokość Control 25 z powierzchnią styku 25 mm bezpośrednio na redlicy zapewniają równomierne i precyzyjnie kontrolowane prowadzenie redlic
RoTeC.

Podstawowe ustawienie głębokości siewu wykonuje się bez użycia narzędzi i w cztery pozycjach bezpośrednio na redlicy.

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.