Hydrauliczne wyjmowanie redlicy i regulacja nacisku redlicy

Przy samodzielnej uprawie gleby redlice można podnosić hydraulicznie razem z zagarniaczami. Dostosowanie się do określonych warunków można przeprowadzić szybko i elastycznie: W przypadku słabej obróbki słomy na części powierzchni przygotowanie można przeprowadzić spontanicznie. Miejsca nawrotów lub miejsca mocno ugniecione można również dodatkowo spulchnić.

Nacisk redlic Avant jest standardowo regulowany hydraulicznie.

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat techniki wysiewu

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.