Koncept kalibracji

Centaya3000super_detail_d0_kw_P7180995_d1_171030

Kalibrację można wygodnie przeprowadzić z lewej strony dzięki przyciskowi kalibracji lub opcjonalnie również za pomocą TwinTerminal 3.0 przez SmartCenter. W celu kalibracji niecka kalibracyjna jest przesuwana bezpośrednio pod dozownik. Następnie nieckę kalibracyjną można wygodnie wyjąć przez SmartCenter. Dzięki inteligentnej integracji funkcji nieckę kalibracyjną można wyjąć dopiero po zamknięciu klapy dozującej przez regulację zdalną.

Nasiona podczas kalibracji przedostają się bezpiecznie i czysto do niecki kalibracyjnej. Również przepełnianie do dostarczonego składanego wiadra odbywa się szybko, łatwo i komfortowo. Po wykalibrowaniu niecka kalibracyjna jest ustawiana otworem w dół do pozycji parkowania.

Za pomocą seryjnej cyfrowej wagi można w sposób pewny i dokładny zważyć wykalibrowaną ilość. W dodatkowej ładowni w SmartCenter jest odpowiednio dużo miejsca na cyfrową wagę.

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat techniki wysiewu

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.