Kopiowanie głębokości

Tiefenführung (1) Rollenstriegel_001a_d1_151005

Jedną z niezrównanych zalet jednotarczowej redlicy RoTeC-Control jest oddzielenie funkcji kopiowania głębokości od zagęszczenia. W ten sposób redlica unosi się tylko raz przy przejeżdżaniu przez kamień. Ponadto siłę nacisku redlic i rolek można ustawiać niezależnie od siebie. Tarcza ograniczająca głębokość Control 10 z powierzchnią styku 10 mm lub tarcza ograniczająca głębokość Control 25 z powierzchnią styku 25 mm bezpośrednio na redlicy zapewniają równomierne i precyzyjne prowadzenie redlic jednotarczowych RoTeC-Control.

Podstawowe ustawienie głębokości siewu wykonuje się bez użycia narzędzi i w 3 krokach bezpośrednio na redlicy. Dokładne ustawienie odbywa się następnie bezstopniowo poprzez nacisk redlic.

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat techniki wysiewu

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.