Kopiowanie głębokości z redlicą TwinTeC+

O zachowanie głębokości siewu każdej z redlic dba mocowana na równoległoboku rolka kopiująca. Rolki kopiujące Control+ są dostępne w szerokościach 50 mm, 65 mm i 75 mm. Można pracować na wszystkich glebach od lekkich, piaszczystych o słabej nośności aż do najcięższych iłów, a jakość pracy maszyny zawsze będzie zachowana. Opcjonalne zgarniacze na rolkach zapewniają równomierne prowadzenie redlic także w warunkach dużej wilgotności.

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat techniki wysiewu

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.