Regulacja nacisku redlic

Schardruckverstellung (1) Schardruck_Andruck_d1_151006

Redlice RoTeC pracują z naciskiem sięgającym 35 kg. Ta wartość nacisku odnosi się w rzeczywistości tylko do redlicy, ponieważ nie jest dzielona na rolkę kopiującą i redlicę, jak ma to miejsce w innych rozwiązaniach. Przy siewie rzepaku lub roślin wczesnego siewu w czasie suszy można bez problemów pracować także z niewielkim naciskiem redlic.

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat techniki wysiewu

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.