Segmentowa głowica rozdzielająca z mechanicznym rozłączaniem połówkowym

Segmentverteilerkopf mit mechanischer Halbseitenschaltung (1) ADP01special_KG3001_P7060394_d1_170908

Segmentowa głowica rozdzielająca jest umieszczona bezpośrednio nad redlicami i zapewnia krótkie odcinki transportowe nasion.

Opcjonalna mechaniczne rozłączanie połówkowe dla modelu Avant 3002 i Avant 4002 ułatwia realizację asymetrycznych systemów ścieżek technologicznych, na przykład w przypadku szerokości roboczej wynoszącej 3 m przy jednoczesnej szerokości pielęgnacji wynoszącej 24 m. Operacja ta nie powoduje automatycznej redukcji ilości stosowanego materiału siewnego.


Zalety:

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat techniki wysiewu

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.