Zabezpieczenie siewu!

Die Säversicherung! (1) Saeversicherung_gesamt_d1_200402

1. Pobieranie wody przy dużej suchości:
Zagęszczone pasma dbają o zamknięcie gleby bezpośrednio w redlinach wysiewu. Kiełki uzyskują wtedy wodę z kapilarów także podczas suszy. Zagęszczanie pasmowe zapewnia warunki, w których gleba pracuje jak pompa wodna. Liczy się każda kropla!

2. Drenowanie gleby przy dużej wilgoci:
Luźna gleba bardzo dobrze wchłania wodę i magazynuje ją. Duże ilości opadów łatwo wsiąkają w glebę w strefy luźne, niezwałowane. Zapobiega się w ten sposób erozji gleby. Grunt działa tutaj jak drenaż. Między rzędami na zwięzłych, wilgotnych ziemiach do dyspozycji pozostaje wystarczająco dużo luźnej gleby aby przykryć posiane ziarna.

3. Wymiana gazowa – wspomaganie oddychania:
W luźnej glebie odbywa się wymiana gazów, sprawiająca, że korzonki mogą oddychać.

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat techniki wysiewu

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.