Dokładna aplikacja nawozu

Przez skośnie ustawione redlice nawozowe z czubkami nawóz podawany jest dokładnie 5 cm obok redlin wysiewu. Do pracy na glebach agresywnych, maszyny można wyposażyć w czubki pokryte warstwą utwardzanego metalu. Dozowanie nawozu następuje z centralnego zbiornika zapasu przez bezstopniową przekładnię. Głębokością pracy steruje się centralnie, przez hydrauliczną zmianę nacisku redlic.

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat techniki wysiewu

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.