Zawieszany lub nabudowany siewnik punktowy Precea

Szybki, precyzyjny i łatwy w obsłudze

Precea4500-2C_MasseyFerguson_d0_kw_P4245858_d1_190815
Siewnik punktowy Precea – szybki, precyzyjny i łatwy w obsłudze

AMAZONE prezentuje na Agritechnica nowy siewnik punktowy do pojedynczych ziaren Precea. Najpierw zaprezentowano Precea 3000 w wersji sztywnej oraz Precea 4500-2 w wersji teleskopowej. Kolejnym bestsellerem AMAZONE jest teraz siewnik nabudowany do wysiewu pojedynczych nasion Precea 3000-A z interfejsem QuickLink. Sercem Precea jest nowy rozdzielacz łączący zalety ED i EDX. Dzięki temu uzyskuje się bardzo precyzyjne rozdzielenie nawet przy dużych prędkościach roboczych do 15 km/h.

Precyzyjne rozdzielanie

W Precea dozowanie odbywa się poprzez nadciśnienie. Nasiona i kompletny system dozowania są zasilane nadciśnieniem przez dmuchawę. Nasiona zsuwają się ze zbiornika ziarna przed tarczę rozdzielającą. Tarcza rozdzielająca izoluje hermetycznie proces dozowania. Ziarna kukurydzy podczas obracania tarczy rozdzielającej zostają dociśnięte do otworów perforacji tarczy i są przez nie pobierane. Przy dalszym obracaniu dociśnięte ziarna kukurydzy przesuwają się obok zgarniaczy. Jeżeli w otworze znajduje się więcej ziaren, ich nadmiar zostaje zgarnięty, dzięki czemu brak jest miejsc podwójnego wysiewu. Zgarniacze można ustawić opcjonalnie z terminala w kabinie ciągnika. Po rozdzieleniu ziaren kukurydzy przy zgarniaczach są one transportowane przez kolejny, krótki odcinek wstrzeliwania. Gdy tylko ziarno znajdzie się na odcinku wstrzeliwania, ciśnienie docisku zostaje przerwane i ziarno zostaje wstrzelone do prowadnicy. Nad odcinkiem wstrzeliwania znajduje się czujnik optoelektryczny. Kontroluje on rozdzielanie i sygnalizuje brakujące i podwójne wysiewy na terminalu ciągnika.

Aby jeszcze bardziej zoptymalizować i zautomatyzować rozdzielanie, wyposażono Precea w automatyczną regulację zgarniaczy SmartControl. Czujnik optoelektryczny wykrywa przy tym brakujące i podwójne wysiewy w każdym rzędzie i ustawia automatycznie zgarniacz. Powoduje to odciążenie kierowcy, zapobiega niepożądanym brakującym i podwójnym wysiewom i zapewnia bardzo precyzyjne rozdrabnianie ziaren na tarczy. Czubek redlicy wycina w glebie równą redlinę. Wysiewane nasiona są wstrzeliwane w redlinę i bezpiecznie umiejscawiane przez rolkę wychwytującą. Dzięki temu nasiona nie staczają się i są optymalnie dociśnięte do podłoża, mając tym samym dobry dostęp do wody.

Szczególną cechą jest uszczelnienie rozdzielacza nadciśnieniowego. Tarcza rozdzielająca jest mocno dociśnięta do komory ciśnieniowej. Komora ciśnieniowa obraca się wraz z tarczą rozdzielającą, dzięki czemu można zapobiec ocieraniu się tarczy o uszczelkę komory ciśnieniowej. Dzięki temu w Precea występują jedynie bardzo małe momenty obrotowe, przez co napęd elektryczny w maszynie nie wymaga oddzielnego zasilania. Poprzez zastosowanie napędu mechanicznego daje to zupełnie nowe możliwości pod kątem prędkości i precyzji.

Nowe możliwości napędu rozdzielacza

Rozdzielacze Precea 3000 w wersji sztywnej oraz 4500-2 w wersji teleskopowalnej mogą być alternatywnie napędzane mechanicznie lub elektrycznie. Nadbudowany siewnik punktowy Precea 3000-A występuje tylko z napędem elektrycznym.

Siewnik punktowy Precea Special

Napęd mechaniczny SpeedShaft w połączeniu z obracającym się separatorem nadciśnieniowym umożliwia jazdę z prędkością do 12 km/h w segmencie podstawowym bez kompromisów w obszarze rozkładu wzdłużnego. W ten sposób AMAZONE po raz pierwszy łączy szybkie rozdzielanie z napędem mechanicznym. Napęd zapewnia tzw. wał Flex. Podczas gdy napęd łańcuchowy przy wysokiej prędkości jazdy ma tendencję do kołysania i poprzez to negatywnie wpływa na rozdzielanie wzdłużne, wał Flex pracuje spokojnie nawet przy bardzo szybkiej jeździe. Ponadto napęd jest łatwy w konserwacji, ponieważ wszystkie elementy posiadają trwałe smarowanie, a napęd SpeedShaft cechuje się minimalnym zużyciem mechanicznym. Dzięki temu innowacyjnemu napędowi mechanicznemu można osiągnąć wzrost wydajności od 15 do 25% w stosunku do porównywalnych systemów z tego segmentu.

Siewnik punktowy Precea Super

W przypadku elektrycznego napędu ElectricDrive każdy separator nadciśnieniowy posiada oddzielny silnik elektryczny. Pozwala to na bardzo wygodne ustawienie żądanej normy wysiewu za pośrednictwem terminala. Zamiast tego można dopasować normę wysiewu do powierzchni częściowych również poprzez karty aplikacyjne. Oprócz tego możliwe jest bardzo łatwe wyłączanie poszczególnych rzędów w celu założenia ścieżek technologicznych lub precyzyjne wyłączanie i załączanie na klinach i ukośnych poprzeczniakach. Ten napęd elektryczny umożliwia również indywidualne zwiększanie normy wysiewu poszczególnych rzędów krawędziowych lub rzędów sąsiadujących ze ścieżką technologiczną. W połączeniu z napędem elektrycznym Precea może osiągać prędkości jazdy nawet do 15 km/h.

Redlica do siewu w mulcz PreTec

Redlica do siewu w mulcz PreTeC ma nacisk wynoszący maks. 220 kg przy mechanicznym nacisku redlic lub 400 kg przy hydraulicznym nacisku redlic. Zapewnia to płynną jazdę i równomierne wschody nawet w najtrudniejszych warunkach glebowych. Redlice można stosować do siewu po orce, siewu w mulcz, jak i siewu bezpośredniego. Kompletna redlica do siewu w mulcz jest bezpiecznie prowadzona przez dwie duże tarcze nośne. W otworze dennym znajduje się zespół z podwójną tarczą wraz z czubkiem redlicy. Po utwierdzeniu nasion w glebie za pomocą rolki wychwytującej, pracę wykonują rolki dociskowe V, aby ponownie zamknąć redlinę.

Zespół redlicy można szybko i bez użycia narzędzi dopasować do odpowiednich warunków lokalnych. Głębokość siewu można ustawiać indywidualnie za pomocą otworów. Pozwala to odciążyć rolkę wychwytującą. Nacisk redlic można ustawić oddzielnie w sposób mechaniczny za pomocą sprężyny dla każdego zespołu redlicy, lub alternatywnie zmieniać go zdalnie w sposób hydrauliczny z kabiny ciągnika. Ciśnienie docisku i kąt otwarcie rolek dociskowych V można również łatwo regulować bez użycia narzędzi.

Kompletny zespół redlicy jest łatwo dostępny. Dzięki zastosowaniu dobrze uszczelnionych, bezobsługowych łożysk i tulei, nakłady związane z konserwacją są bardzo małe. Oprócz można łatwo pobierać i czyścić prowadnicę do wstrzeliwania nasion.

Dodatkowe narzędzia do redlic PreTeC

Zależnie od warunków lokalnych oraz poprzedniej uprawy może być konieczne zastosowanie dodatkowych narzędzi przy redlicy. AMAZONE oczyszczacz brył oraz oczyszczacz gwiazdowy jako narzędzia przygotowawcze. Oczyszczacz brył służy do usuwania większych brył lub kamieni z obsiewanego obszaru. Oczyszczacze gwiazdowe usuwają słomę i inne resztki roślin z rzędów. Głębokość roboczą obydwu tych narzędzi można indywidualnie dopasować.

Zbiornik ziarna

Pojemność zbiornika ziarna wynosi 55 l. Zbiorniki ciśnieniowe można otwierać jedną ręką i są one chronione przed kurzem za pomocą gumowej uszczelki. Dodatkowo w pokrywie zbiornika znajduje się zsyp do usuwania resztek nasion. Zbiornik ziarna i zespół rozdzielający można opróżnić szybko i bez użycia narzędzi. Dostarczona w komplecie kierownica nasion może zostać zamontowana z obydwu stron na zespole rozdzielającym. Zbiornik ziarna można dodatkowo wyposażyć w czujnik poziomu napełnienia, dzięki czemu kierowca zostanie w porę poinformowany o tym, że zapas ziarna jest na wyczerpaniu.

Zbiornik nawozu
Siewnik punktowy Precea-CC można łączyć z nawożeniem pod korzeń w metodzie z Double-Shoot. Jeżeli Precea jest wyposażona w technikę nawożenia, to nazwa typu maszyny zawiera „CC”, np. Precea 4500-2CC. W zależności od typu produktu i wyposażenia można zamontować zbiornik nawozu o wielkości 950 l lub 1250 l. Dzięki dużemu otworowi zbiornika o szerokości 225 mm i 70 mm napełnianie ślimakiem transportowym jest tak samo wygodne, jak ładowarką. Ponadto napełnianie ułatwiają duże okna kontrolne znajdujące się z tyłu zbiornika nawozu. Plandeka chroni nawóz przed pyłem, a zbiornik z dwoma lejami minimalizuje ilość pozostałości i umożliwia czyste dozowanie nawozu. Dodatkowo można kontrolować poziom napełnienia za pomocą odpowiednich czujników.

Wygodny system dozowania nawozu Precis

W siewniku punktowym dozowanie nawozu zapewnia precyzyjny system Precis obsługiwany przez SmartCenter. Elektryczny napęd dozownika z seryjnym mieszadłem zapewnia wysoki komfort obsługi, minimalizuje czasy przezbrajania i gwarantuje tym samym wysoką wydajność powierzchniową. W tej kombinacji można zmieniać ilość nawozu w prosty sposób na terminalu, ew. również za pomocą kart aplikacyjnych. Do kalibracji służy terminal obsługowy lub TwinTerminal bezpośrednio na maszynie. Zamiast tego dozowanie nawozu można również regulować i napędzać mechanicznie.

Nawóz jest dozowany oddzielnie do każdego z rzędów i aktywnie transportowany wraz ze strumieniem powietrza do dwutarczowej redlicy nawozowej FerTec Twin, której głębokość można bezpiecznie regulować w sposób indywidualny. W ten sposób można zapobiec zapychaniu i zagwarantować ciągły transport nawozu.

Dostosowanie maszyny do każdych potrzeb

Precea z napędem elektrycznym można obsługiwać i monitorować przez ISOBUS. Z wariantem ISOBUS kompatybilne są wszystkie terminale AMAZONE ISOBUS (AmaTron 4 i AmaPad 2), jak również wszystkie inne terminale do sterowania maszyną dostępne na rynku. Oprogramowanie ISOBUS od AMAZONE jest obsługiwane intuicyjnymi przyciskami i polami opisanymi symbolami. Zoptymalizowana obsługa dotykowa ułatwia użytkownikowi orientację w programie. Dzięki możliwości definiowania przycisków i wskaźników przez użytkownika interfejs może być łatwo dopasowany do potrzeb każdego operatora. Za pomocą terminala niezwykle łatwo można monitorować i regulować dozowanie nawozu oraz system rozdzielania. Terminal sygnalizuje parametry takie jak zadane punkty wysiewu, brakujące lub podwójne wysiewy.

Kontrola rozdzielacza za pomocą dostosowanego do maszyny terminala AmaCheck zapewnia również bezpieczne monitorowanie rozdzielania w maszynie Precea, która ma poza tym konstrukcję wyłącznie mechaniczną.

Różne wersje ramy Precea 4500-2 i 4500-2CC

Precea 4500-2 i 4500-2CC są montowane na teleskopowej ramie. Agregaty rozdzielające są zamontowane na tej specjalnej ramie nośnej. Klient może wybierać między ramą z pojedynczym, dwukrotnym lub zmiennym teleskopowaniem. W przypadku ramy z pojedynczym i podwójnym teleskopowaniem, agregaty są montowane w stałym rozstawie rzędów. W ten sposób np. 6 agregatów Precea 4500-2 do wysiewu kukurydzy jest montowanych w stałym rozstawie rzędów wynoszącym 75 cm. W Precea możliwe są rozstawy rzędów od 45 cm do 80 cm. Podczas gdy teleskopowalna rama ma szerokość transportową przekraczającą 3 m, szerokość transportowa podwójnie teleskopowalnej ramy ma tylko 3 m. Jeżeli maszyna ma działać z dwoma różnymi odstępami między rzędami, to dla tego zastosowania wymagana jest rama zmienna rama teleskopowa.

W ten sposób za pomocą 6-rzędowej Precea można wysiewać buraki na 45 cm a kukurydzę na 75 cm.

Unikalna koncepcja łożyska ramy teleskopowej minimalizuje zużycie i ślady na powierzchni.

System szybkozłączy QuickLink dla nadbudowanego siewnika punktowego Precea 3000-ACC

System szybkozłączy QuickLink łączy Precea 3000-ACC z maszyną do uprawy gleby AMAZONE. W ten sposób siewnik Precea może być montowany na kultywatorze wirnikowym KX lub KG, a siew kukurydzy może być łączony z uprawą przedsiewną w jednej operacji. Dzięki systemowi szybkozłączy QuickLink, siewnik Precea można szybko i bez użycia narzędzi oddzielić od systemu uprawy gleby. Ponieważ również siewniki do zbóż AMAZONE są wyposażone w system szybkozłączy QuickLink, ten sam agregat uprawowy można połączyć również z technologią wysiewu zbóż.

Aplikator mikrogranulatów Micro

Wraz z wprowadzeniem siewnika punktowego Precea AMAZONE opracował również nowy rozsiewacz mikrogranulatów. Zbiornik o pojemności 17 l z oddzielną jednostką dozującą umożliwia precyzyjne dozowanie różnych materiałów. Ten mikrorozsiewacz służy m.in. do dozowania mikronawozów, insektycydów, granulowanych preparatów do zwalczania ślimaków itp. AMAZONE oferuje 3 różne wałki dozujące dla różnych wysiewanych materiałów. Granulaty mogą być rozsiewane w różnych pozycjach. Mikrogranulaty są aplikowane bezpośrednio w rzędzie wysiewu razem z oddzielonymi nasionami. Inną możliwością rozprowadzenia mikrogranulatów jest zastosowanie dyfuzora, który umieszcza je nad zamkniętą redliną.

Redlice można wyposażyć jednocześnie w kilka punktów dozowania.

Nowy rozsiewacz mikrogranulatów jest montowany na każdym rzędzie wysiewu. Dzięki peryferyjnemu rozsiewaczowi mikrogranulatów można wyłączać poszczególne rzędy podczas wysiewu, dzięki czemu można precyzyjnie wysiewać mikronawozu w ostrych narożnikach pola. Możliwa jest również kontrola ilościowa za pomocą kart aplikacyjnych.

Rozsiewacz mikrogranulatów jest obsługiwany przez układ sterowania ISOBUS Precea.

Dzięki rozsiewaczowi mikrogranulatów można z wysoką precyzją odpowiedzieć na najwyższe wymagania oraz dozować w optymalny sposób nawet najmniejsze ilości nawozu.

Precea 3000

Potrzebujemy Twojej zgody

Ta zawartość jest przegotowana przez zewnętrzny serwer. Przy aktywacji treści będą przetwarzane dane osobowe i wstawiane pliki Cookies.

Precea 4500-2C Super

Potrzebujemy Twojej zgody

Ta zawartość jest przegotowana przez zewnętrzny serwer. Przy aktywacji treści będą przetwarzane dane osobowe i wstawiane pliki Cookies.

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat techniki wysiewu

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.