Klinowy wał pierścieniowy KW

∅ 520 mm / 580 mm

Klinowy wał pierścieniowy KW ma szerokie spektrum zastosowań. Jego budowa zapewnia pasmowe zagęszczenie gleby na prawie wszystkich glebach i w każdych warunkach. Wał nie zakleja, nie zapycha się ani nie gromadzi błota! 

Walze_KW_213011_d0_kw_P9143583_d1_170927_p50

Korzyści dla użytkownika

  • Universell für alle Böden und Bedingungen  
  • Streifenweises Rückverfestigen  
  • Selbst bei schwerem Boden steht genügend lose Erde zur Verfügung, um das Saatgut optimal zu bedecken  
  • Bei jedem Wetter, ob feucht oder trocken, sehr gut geeignet  
  • Ruhiger Scharlauf durch ausgeformte Säfurche

Bodenprofil-ST-005-KW-580_d1_171103
Bodenprofil Keilringwalze KW