Teaser-Small-140-Jahre

140 Lat AMAZONE - 140 LAT AMAZONE INNOWACJI

1958

  • Dypl. inż. uniw. Heinz Dreyer i inż. Klaus Dreyer rozpoczynają pracę w firmie
  • Pierwszy rozsiewacz dwutarczowy „AMAZONE-ZA”