Teaser-Small-140-Jahre

140 Lat AMAZONE - 140 LAT AMAZONE INNOWACJI

2007

  • Zakup dawnego zakładu produkcji prefabrykatów w Leeden o powierzchni hali 5000 m²: Założenie spółki-córki AMAZONE Technologie Leeden (ATL)
  • Pierwszy system ze zbiornikiem przednim dla polowego opryskiwacza zawieszanego UF
  • Nowy siewnik punktowy EDX 9000-T z systemem rozdziału nasion i odkładania Xpress (złoty medal Agritechnica)