SmartSupport_d0_P1010702

Specjalne oprogramowanie AMAZONE zwiększa możliwości  komunikacji. Można je używać na całym świecie i z różnymi  urządzeniami końcowymi, jak np. smartfony z systemem iOS  lub Android. Oznacza to, że np. technik partnera serwisowego,  który przeprowadzał już bardziej skomplikowane naprawy,  może połączyć się cyfrowo i w czasie rzeczywistym ze specjalistą serwisowym w biurze za pomocą tabletu, smartfona  lub okularów AR. Poprzez kamerę w urządzeniu końcowym  technika serwisowego, specjalista może kontrolować pole  naprawy technika serwisowego i na tej podstawie przekazywać mu odpowiednie instrukcje. W razie potrzeby technik  serwisowy może również zobaczyć, co specjalista widzi  na swoim ekranie w celu określenia środków zaradczych.  W ten sposób można wymieniać pliki wideo, audio, obrazy  i tekst, np. obrazy z oznaczeniami i fragmenty schematu  hydraulicznego.

Dla klienta końcowego system oferuje również te same  możliwości techniczne w celu wyjaśnienia wątpliwości  dotyczących techniki zastosowań podczas rozmowy  z doradcą serwisowym.

AMAZONE SmartService 4.0

Nutzung der virtuellen und erweiterten Realität und der digitalen Medien für Service-, Schulungs- und Wartungsarbeiten.
mehr dazu ...

SL_Teaser

SmartLearning

Interaktywne szkolenie kierowców umożliwiające m.in. trenowanie obsługi urządzeń Profihopper lub Pantera w trybie online lub offline na komputerze stacjonarnym lub na tablecie PC.