Doskonałe uzupełnienie oferty techniki ochrony roślin AMAZONE

Ochrona roślin jest ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji. Jednak w przyszłości zastosowanie chemicznych środków ochrony roślin będzie stanowiło ogromne wyzwanie. Z jednej strony mamy do czynienia z rosnącymi problemami oporności roślin, a z drugiej strony z coraz surowszymi przepisami.

Zintegrowana produkcja roślin znów jest w centrum uwagi
Przyszłość ochrony roślin to kombinacja różnych działań. Zaczynając od uprawy, poprzez wysiew, wybór gatunków, płodozmian, poplony, podsiewki itp. W ten sposób np. bezpośrednio po żniwach dużą uwagę będzie się przywiązywać do płaskiej uprawy gleby, aby uzyskać maksymalny współczynnik wschodów ziaren odpadowych oraz chwastów. 

Doprowadzi to też do tego, że w celu mechanicznego zwalczania chwastów między uprawą pożniwną a uprawą podstawową dojdzie dodatkowy, płaski cykl uprawy. Uprawa podstawowa będzie coraz intensywniejsza, przy czym nie jest wykluczone, że w określonych warunkach znów coraz częściej stosowany będzie pług.

Podczas siewu bardzo ważne będzie uzyskanie optymalnych warunków i precyzyjnego dozowania i odkładania ziaren, aby wspomagać wczesny wschód roślin. W niektórych warunkach ważną rolę przy zapobieganiu rozwojowi chwastów może odgrywać wówczas mniejszy odstęp między rzędami, aby szybciej były zamykane przestrzenie międzyrzędowe, lub celowe podsiewanie.

Inną koncepcją jest z kolei zwiększenie odstępów między rzędami, co daje przestrzeń na stosowanie mechanicznego zwalczania chwastów. Uprawa międzyrzędowa w przypadku zboża jest coraz wyraźniejszą tendencją w uprawach biologicznych.

Ważną rolę w pomyślnej uprawie roślin będzie odgrywać rozwój nowych odmian. Rolnictwo potrzebuje bowiem zdrowych odmian, które szybko wschodzą. Bezpieczeństwo plonu i jakości ma tu priorytet przed maksymalizacją plonów. Znów coraz większą uwagę przywiązuje się do znanego od lat tematu „zintegrowanej produkcji roślin”.

Przyszłe rozwiązania techniczne w zakresie ochrony roślin
Przy bezpośrednich metodach ochrony roślin w zależności od zastosowania i upraw zawsze będziemy mieli do czynienia z mieszanką mechanicznej i chemicznej ochrony, przy czym mechaniczne zwalczanie chwastów będzie miała coraz większe znaczenie dzięki zastosowaniu bardzo dokładnych kamer i układów sterowania zwiększających jej wydajność. Coraz większe znaczenie uprawy międzyrzędowej w obszarze inteligentnej ochrony roślin sprawiło, że firma AMAZONE zdecydowała się przejąć technikę rolniczą firmy Schmotzer i wykorzystać jej długoletnie doświadczenie w mechanicznej ochronie roślin.

Połączenie motyki i opryskiwania pasowego umożliwia uzyskanie czystych plonów z oszczędnością środków ochrony roślin od 40 do 60%. Oprysk pasowy jest możliwy w połączeniu z uprawą międzyrzędową w jednym cyklu roboczym lub z przesunięciem przy zastosowaniu opryskiwacza zaczepianego UX oraz systemu przełączania dysz AmaSelect Row w drugim cyklu roboczym. W tym miejscu doskonale łączą się kompetencje firm Schmotzer i AMAZONE.

Również klasyczna chemiczna ochrona roślin w przyszłości zachowa swoje znaczenie. Coraz większe będą jednak wymagania odnośnie precyzji, aż po spryskiwanie pojedynczych roślin. Dlatego AMAZONE z systemem przełączania pojedynczych rozpylaczy AmaSwitch lub AmaSelect w połączeniu z automatycznym wyłączaniem rozpylaczy GPS-Switch tworzy system, w którym można zaoszczędzić średnio od 8 do 10% środków ochrony roślin poprzez celowe wyłączanie rozpylaczy na poprzeczniakach i w klinach. Możliwe jest dodatkowe zwiększenie precyzji i uzyskanie dodatkowej oszczędności środków ochrony roślin poprzez kolejne stopnie rozbudowy systemu przełączania pojedynczych rozpylaczy AmaSelect CurveControl i AmaSelect Spot, zaprezentowane na targach Agritechnica. 

UX AmaSpot oraz projekt SmartSprayer to zaprezentowane przez AMAZONE rozwiązania umożliwiające punktowe zabiegi nawet na pojedynczych roślinach. W połączeniu z AmaSense Weather można jeszcze bardziej udoskonalać modele pogodowe i optymalizować czas zabiegu.

W przyszłości część zadań związanych z mechaniczną i chemiczną ochroną roślin przejmą roboty polowe, co np. znakomicie pokazuje projekt Bonirob.

Technika uprawy międzyrzędowej: Ważny składnik ochrony roślin
Wraz z przejęciem firmy Schmotzer-Hacktechnik grupa AMAZONE zyskała kolejny filar przyszłościowej technologii ochrony roślin. Portfolio firmy obejmuje sprzęt do uprawy międzyrzędowej do montażu na tylnej, przedniej lub środkowej osi do 9 m szerokości roboczej i szerokości rzędów od 16 cm do 200 cm. Dzięki technologii kamer, jazda z prędkością do 15 km/h jest teraz możliwa bez żadnych problemów. Kamera może wykrywać rozstawy rzędu od 12,5 cm. Nowa, równoległa rama przesuwna umożliwia precyzyjną uprawę międzyrzędową nawet przy dużych szerokościach roboczych na stromych zboczach o nachyleniu do 40%.

W uprawie międzyrzędowej, ze względu na rosnące prędkości jazdy i wymagania dotyczące osiągów, coraz większe znaczenie ma niskie zużycie, np. dzięki wariantom narzędzi HD. Aby skrócić czas przestoju lub uprościć wymianę noży w różnych warunkach pracy, standardem staje się na przykład system szybkiej wymiany noży. Bezobsługowe ułożyskowanie motyk skraca również czas przestoju maszyny.

Oprócz zwalczania chwastów między rzędami bardzo ważne jest również mechaniczne zwalczanie chwastów w rzędzie. W związku z tym musi istnieć możliwość dostosowania agresywności narzędzia, takiego jak motyka, do fazy wzrostu kultury uprawianej rzędowo, np. poprzez zmianę kąta jej ustawienia.

Hydrauliczny podnośnik równoległoboku dla pojedynczych rzędów pozwala uniknąć uszkodzeń uprawy nawet w klinach i ciasnych poprzeczniakach.

Oprócz mechanicznego zwalczania chwastów w rzędzie istnieje również możliwość opryskiwania pasowego lub aplikacji nawozu podczas uprawy międzyrzędowej. Dzięki połączeniu z uniwersalnym siewnikiem nabudowanym GreenDrill możliwe jest również rozsiewanie poplonów, drobnych nasion i mikrogranulatu za pomocą talerzy odbojowych za agregatami do uprawy międzyrzędowej.

Zalety uprawy międzyrzędowej
Oprócz mechanicznego zwalczania chwastów i uzyskanych w ten sposób oszczędnościach na środkach ochrony roślin, a także możliwości skutecznego zwalczania nawet opornych chwastów, uprawa międzyrzędowa ma też wiele innych zalet. Dzięki motyczeniu można rozbić inkrustację gleby, co sprzyja jej napowietrzaniu, a tym samym wzrostowi korzeni. Poprzez otwarcie gleby jej zdolność wchłaniania wody znacznie się zwiększa. Z drugiej strony dzięki uprawie przerywane są kanały kapilarne, co ogranicza odparowanie wody gruntowej. Uprawiana gleba nagrzewa się szybciej i w ten sposób sprzyja rozwojowi młodych roślin jarych.

Więcej informacji oraz szczegółowy opis wszystkich produktów znajdą Państwo na stronie www.schmotzer-ht.de

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat ochrony roślin

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.