Automatyczne przełączanie sekcji szerokości GPS-Switch

Automatische Teilbreitenschaltung GPS-Switch (1)

GPS-Switch dla wszystkich maszyn ISOBUS

W postaci automatycznego przełączania sekcji szerokości GPS-Switch firma AMAZONE oferuje oparte na GPS, w pełni automatyczne przełączanie sekcji szerokości dla wszystkich terminali obsługowych AMAZONE oraz rozsiewaczy nawozów, opryskiwaczy lub siewników obsługujących system ISOBUS.

GPS-Switch basic 

GPS-Switch pro (jako rozszerzenie wersji GPS-Switch basic) 


Automatyczne włączanie i wyłączanie Cirrusa

Jeśli terminal obsługowy posiada funkcję Section Control, jak np. przełączanie sekcji szerokości GPS-Switch firmy AMAZONE, to włączanie i wyłączanie odbywa się całkowicie automatycznie i w zależności od pozycji GPS. 


MultiBoom – jeszcze dokładniej

W przypadku Cirrusa CC materiał siewny i nawóz są dozowane przez dwa różne dozowniki rozmieszczone w dwóch różnych miejscach w ramach opcji Double-Shoot. Ze względu na to, że w siewnikach Cirrus-CC redlica FerTeC biegnie przed wałem, a redlica siewna za wałem, funkcja GPS-Switch obydwu dozowników musi przełączać się z przesunięciem czasowym, aby nawóz był odkładany przestrzennie dokładnie w tym samym punkcie, co materiał siewny na uwrociu. To przesunięte czasowo wysterowanie wielu dozowników jest możliwe dzięki funkcji MultiBoom.

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat techniki wysiewu

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.