Kopiowanie głębokości

Tiefenverstellung_RoTeCpro_d1_170130

Jedną z niezrównanych zalet jednotarczowej redlicy RoTeC pro jest rozdzielnie w niej kopiowania głębokości od zagęszczenia. W ten sposób redlica unosi się tylko raz przy przejeżdżaniu przez kamień. Ponadto siłę nacisku redlic i rolek można ustawiać niezależnie od siebie. Tarcza ograniczająca głębokość Control 10 z powierzchnią styku 10 mm lub tarcza ograniczająca głębokość Control 25 z powierzchnią styku 25 mm bezpośrednio na redlicy zapewniają równomierne i precyzyjnie kontrolowane prowadzenie redlic jednotarczowych RoTeC pro. Podstawowe ustawienie głębokości siewu wykonuje się bez użycia narzędzi i w 4 pozycjach bezpośrednio na redlicy.

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat techniki wysiewu

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.