Zbiornik nawozu o dużej pojemności

Düngerbehälter mit großem Volumen (1) EDX_S18.2_Detail_009_d2_100827

Zbiorniki nawozu mają pojemność do 4.600 l (EDX 9000-TC). Dzięki temu, straty czasu konieczne do napełnienia nawozem lub ziarnem, względnie dojazdu po nawóz są zredukowane do minimum. We wszystkich maszynach nawóz doprowadzany jest do redlic nawozowych przez kasetę dozującą w podstawie zbiornika zapasu a następnie, układem pneumatyki z jedną lub dwoma głowicami rozdzielającymi.

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat techniki wysiewu

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.