Ideen_fuer_unsere_Zukunft_Titelbild_a_IFOF_small_2000x1000px

Säen ohne Grenzen – MultiBin und MultiMap

Agregat uprawowo-siewny Cirrus jest siewnikiem pneumatycznym, wyróżniającym się znakomitą jakością pracy podczas siewu po orce i w mulcz. Dzięki szerokości roboczej od 3 m do 6 m i pojemności zbiornika od 3000 do 4000 l, Cirrus zapewnia bardzo wysoką wydajność. Z uwagi na swoją uniwersalność i różne koncepcje odcinków transportowych, Cirrus oferuje odpowiednie rozwiązanie dla każdego gospodarstwa i może służyć jako mały kompaktowy agregat uprawowo-siewny lub siewnik wielkopowierzchniowy.

MultiBin – system wielokomorowy Cirrus

Potrzebujemy Twojej zgody

Ta zawartość jest przegotowana przez zewnętrzny serwer. Przy aktywacji treści będą przetwarzane dane osobowe i wstawiane pliki Cookies.

Dozowanie więcej niż jednego materiału podczas wysiewu nie jest już dziś rzadkością. Dzięki zastosowaniu kilku zbiorników podczas przejazdu można dozować nie tylko nasiona uprawy głównej, ale także wsiewki, rośliny towarzyszące oraz nawóz. I tak przykładowo przy zastosowaniu zaczepianego agregatu uprawowo-siewnego w postaci Cirrus-CC w połączeniu z uniwersalnym siewnikiem nabudowanym GreenDrill można jednocześnie i niezależnie od siebie wysiewać nawet trzy różne materiały na różnych głębokościach. W ten sposób można w sposób elastyczny łączyć ze sobą nasiona oraz nawóz.

Saatfluss_Mutter_Cirrus_01a_d1_200529_erweitert_einzelebenen_web

W praktyce wynikają z tego następujące korzyści:

  • Oszczędność na dodatkowych przejazdach
  • Zwiększenie efektywności nawożenia dzięki nawożeniu startowemu i deponowaniu nawozu wraz z wysiewem
  • Precyzyjne dozowanie i odkładanie nasion różnej wielkości
  • Integracja wsiewek z uprawą główną
  • Zachowanie i wspieranie bioróżnorodności

Bulb_hnien_Version1

Elastyczne dozowanie wielu materiałów 

MultiMap – zmienna aplikacja każdego materiału dostosowana do obszaru

AmaTron_4_Front_d2_20190109_d1_Applikationskarte_Spritze_web
AmaTron 4 obsługuje funkcję MultiMap na podstawie licencji oprogramowania GPS-Maps&Doc

Ze względu na to, że warunki glebowe, dostępność wody, a tym samym potencjał plonu mogą znacznie różnić się w obrębie jednego pola, zaleca się dostosowanie do tych uwarunkowań zarówno ilości wysiewanych nasion, jak i nawozu. MultiMap umożliwia regulowanie normy każdego z materiałów z osobna na podstawie kart aplikacyjnych, a tym samym ich dozowanie zależne od obsiewanego obszaru.

Obok wysiewu i nawożenia dostosowanego do obszaru można także sterować naciskiem redlic w zależności od jakości gleby zapisanej w kartach aplikacyjnych. Uzyskuje się dopasowanie do zmiennych warunków glebowych oraz równomierne odkładanie nasion.

Nacisk redlicy TwinTeC+

Schardruckanpassung_gleichmaessig_web

W praktyce wynikają z tego następujące korzyści:

  • Dopasowanie normy materiału siewnego i nawozu, a także nacisku redlic do poszczególnych części pola
  • Zwiększenie wydajności oraz wykorzystanie naturalnego potencjału plonowania
  • Przyjazne dla środowiska i wydajne zastosowanie materiałów eksploatacyjnych
  • Jednoczesne przetwarzanie nawet czterech kart aplikacyjnych


Bulb_hnien_Version1

Gospodarka dostosowana do charakterystyki gleby poszczególnych obszarów pola 

Luftbild_Bramsche_d0_kw_DJI_0559_verzerrt_d1_201113

Instalacje fotowoltaiczne

Nasze instalacje fotowoltaiczne pozwalają wykorzystać duże powierzchnie dachów do produkcji energii na potrzeby własne.

ZA-M_1001_plus_500_Claas_dx_cl_207889-6_d2_190218

Agrotechnika

AMAZONE jako producent maszyn budowlanych o ponad 130-letnim doświadczeniu oferuje szeroki program maszyn do uprawy, siewu, nawożenia i ochrony roślin dla różnych rozmiarów gospodarstw oraz dla każdego typu gleby, jak również optymalnie dostosowane...