Siewnik nabudowany GreenDrill

Uniwersalny siewnik nabudowany GreenDrill jest idealnym rozwiązaniem do wysiewu poplonów i podsiewów w jednym przejeździe roboczym. Można go łączyć zarówno z siewnikiem nabudowanym Cataya lub Centaya, siewnikiem zaczepianym D9-60, agregatem uprawowo-siewnym Cirrus lub siewnikiem wielkopowierzchniowym Primera DMC. Łatwo dostępny poprzez mostek załadunkowy lub stopnie zbiornik ziarna GreenDrill ma pojemność 200 l lub 500 l. Całopowierzchniowy rozkład ziarna odbywa się za pomocą talerzy odbojowych lub szyn rozdzielczych. Ponadto wysiew poplonów jest możliwy bezpośrednio przez redlice siewne lub alternatywnie poprzez oddzielny wylot przy redlicy.

Siewnik nabudowany Freisteller GreenDrill

Korzyści dla użytkownika

  • aplikacja poplonów lub drobnych nasion bezpośrednio w jednym przejeździe z uprawą główną
  • wałki dozujące dostępne dla różnych ilości i typów nasion
  • uprawa wielkopowierzchniowa za pomocą talerzy odbojowych, belek rozdzielających lub bezpośrednio przez redlicę
  • łatwy dostęp poprzez mostek załadunkowy lub stopnie
  • sterowanie maszyną za pomocą komputera obsługowego 5.2 lub terminal ISOBUS

Komfortowa obsługa GreenDrill 200 za pomocą komputera obsługowego 5.2
Do sterowania GreenDrill 200 służy komputer obsługowy 5.2. Umożliwia on włączanie/wyłączanie i przełączanie wałka wysiewającego i dmuchawy. Ponadto dostępne jest menu wyboru funkcji wspomagania kalibracji oraz określania prędkości jazdy, wielkości zasianej powierzchni i czasu pracy. Prędkość obrotowa wałka wysiewającego dostosuje się automatycznie do zmian prędkości jazdy, jeśli komputer pokładowy zostanie podłączony do 7-biegunowego gniazda sygnałowego ciągnika.

Sterowanie GreenDrill 501 za pomocą ISOBUS
GreenDrill 501 można sterować na różne sposoby, w zależności od tego, na jakiej maszynie został zamontowany. Jeśli GreenDrill 501 zamontowano np. na siewniku z elektroniką ISOBUS, jest on w pełni zintegrowany z elektroniką maszyny jako „uczestnik ISOBUS”. Podczas pracy maszyny GreenDrill jest wyświetlany i sterowany na terminalu AmaTron 4 ISOBUS lub na każdym terminalu ISOBUS jako drugi lub trzeci zbiornik ziarna i dozownik.

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat techniki wysiewu

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.