Gwarancja skutecznego siewu!

1. Przy bardzo niskiej wilgotności – wchłanianie wody:
Zagęszczone pasma dbają o zamknięcie gleby bezpośrednio w rzędach wysiewu. Kiełki uzyskują wtedy wodę kapilarną także podczas suszy. Zagęszczanie pasmowe zapewnia warunki, w których gleba pracuje jak pompa wodna. Liczy się każda kropla!

2. Przy dużej wilgotności – odprowadzanie wody:
Luźna gleba bardzo dobrze wchłania wodę i magazynuje ją. Duże ilości opadów łatwo wsiąkają w glebę w strefy luźne, niezwałowane. Zapobiega to także erozji gleby. Gleba spełnia w takim przypadku rolę systemu drenażowego. Także w przypadku ciężkiej, mokrej gleby, ilość luźnej gleby pomiędzy rzędami siewu pozostaje wystarczająca do zakrycia nasion.

3. Wymiana gazowa – zasada płuc:
W luźnej glebie odbywa się wymiana gazów, sprawiająca, że korzonki mogą oddychać.

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat uprawy gleby

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.