System Cultimix – optymalne wymieszanie i spulchnianie!

System Cultimix – Arbeitsablauf_Saat_Rollenstriegel_d1_170918_erweitert

Zęby pod kątem – doskonałe przygotowanie gleby pod siew

Pozycja „zębów pod kątem” sprawdza się przede wszystkim przy siewie w mulcz, gdyż gwarantuje tam intensywne wymieszanie gleby z resztkami organicznymi.

„Zęby pod kątem” rozdrabniają glebę od dołu do góry. Wyeliminowanie jest zamazywanie się gleby. Większe cząstki gleby odrzucane są dalej, niż drobne.

Dzięki temu drobne gruzełki koncentrują się w dolnym obszarze uprawianej strefy, podczas gdy większe części gleby pozostają na powierzchni. Nasiona trafiają tam, gdzie znajduje się gleba doskonale rozdrobniona. Większe, znajdujące się na powierzchni frakcje, chronią pole przed zamazywaniem, przesychaniem, erozją wietrzną i wodną a młodziutkim roślinom zapewniają konieczną osłonę. W taki sposób tworzy cię optymalne warunki dobrych wschodów.

  1. Kultywator wirnikowy KG z zębami pod kątem
  2. Włóka
  3. Klinowy wał pierścieniowy KW

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat uprawy gleby

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.