Trapezowy wał pierścieniowy TRW 500 mm / 600 mm ∅

Trapezowy wał pierścieniowy TRW przez swoje pierścienie trapezowe zapewnia pasmowe zagęszczanie gleby. Jego duża nośność zapobiega zbyt silnemu zagłębianiu się pierścieni trapezowych na glebach lekkich.

  • Dobra nośność
  • Pasmowe zagęszczenie gleby
  • Duża ilość drobnych gruzełków gleby
  • Seryjne zgarniacze odporne na ścieranie z powłoką z węglików spiekanych

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat uprawy gleby

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.